استخدام نیروی کار

/استخدام نیروی کار
استخدام نیروی کار ۱۳۹۷-۶-۲۴ ۱۷:۱۰:۰۲ +۰۰:۰۰

جهت ثبت درخواست نیروی کار،کلیک کنید

فرم ثبت استخدام
نام واحد صنفیمدیریتشماره ثابتشماره همراهمهارت درخواستیتوضیحاتشیفت کاریحقوقجنسیتتاهلمدرکسابقه کارشهرآدرس کامل

No entries match your request.

نام واحد صنفیمدیریتشماره ثابتشماره همراهمهارت درخواستیتوضیحاتشیفت کاریحقوقجنسیتتاهلمدرکسابقه کارشهرآدرس کامل